VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op Benjamin, de voorschoolse educatie (VE) komt tot stand met de methode Piramide.  Alle pedagogisch medewerksters hebben een certificaat in hun bezit of zijn bezig deze te halen. We volgen daarnaast de ontwikkeling van het kind met behulp van Leerlijnen, waardoor we kunnen zien of ze zich goed ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen een goede start maken op de basisschool.

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Er is veel aandacht voor alles op het gebied van taal, maar er wordt ook gewerkt aan sociale vaardigheden, bijvoorbeeld op je beurt wachten en delen. We besteden aandacht aan ‘rekenvaardigheden’ zoals het herkennen van kleuren en tellen, maar ook aan bewegen en aan spel.

De voordelen van de Voorschoolse Educatie:
• draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
• zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
• heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
• geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de Voorschoolse Educatie. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand krijgen via het consultatiebureau een aanvullende VVE-indicatie, zonder dat de peuter daardoor een stempel krijgt opgedrukt. Zij krijgen het advies om, naast de twee reguliere dagdelen, een extra dagdeel naar de peuterspeelzaal te komen. Dit dagdeel wordt door de gemeente bekostigd. Een kind met een indicatie komt dus 4 dagdelen per week. En hoe eerder hoe beter!

Wil je meer info over VVE bij Benjamin? Bel of mail ons dan gerust.