Klachtenprocedure

Niet tevreden? Vertel het ons!

We willen graag dat u meer dan tevreden bent over Benjamin en onze scholen. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens of juist een meningsverschil met een pedagogisch medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de pedagogisch medewerkster om wie het gaat of met de leidinggevende. Wij hanteren hierbij onze interne klachtenregeling en streven ernaar om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen?

Dan kunt u ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Klachtenregeling Benjamin

PDF Document 491 KB