Over ons

De peuterspeelzaal is vaak de eerste stap die het kind buiten het gezin zet.
Het geeft een aanvulling op de opvoeding binnen het gezin.
Een heel belangrijke ervaring op de speelzaal is het leren spelen, eerst naast elkaar en later met elkaar.

Spelen is voor peuters een heel belangrijke manier om uit te vinden hoe de wereld in elkaar zit.
Ze spelen om er wijzer van te worden, om zich dingen eigen te maken.
En peuters vinden het nu eenmaal heerlijk om steeds meer te weten en te kunnen.

De kinderen raken op de peuterspeelzaal alvast gewend aan een vaste dagindeling en eenvoudige groepsregeltjes, ze kennen het gebouw en we kijken soms vast even in groep 1.
Daarmee wordt de overstap naar de basisschool gemakkelijker gemaakt.

Benjamin is al 25 jaar een begrip in Lunteren.