Visie

We zien elk kind als een uniek schepsel van God, daarom mag het op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen.

Een kind dat op Benjamin komt, draagt ervaringen met zich mee die het gedeeltelijk hebben gevormd. Wij sluiten daarbij aan en helpen het kind, samen met de ouders, om te groeien tot een evenwichtige, sociale en zelfstandige persoonlijkheid.  Elk kind heeft recht op een goede start in groep 1. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand profiteren daarom nog extra van de Voorschoolse Educatie (VE).

We hechten grote waarde aan de doorgaande lijn van de peutergroep naar groep 1 en de samenwerking met onze basisscholen.

Iedere peuter heeft een drang om te ontdekken en te leren. De omgeving is daarbij een stimulerende factor en kan richting geven aan de ontwikkeling. We hechten dan ook grote waarde aan een veilige, stimulerende speelzaal, die het kind uitnodigt tot (samen) spelen en leren.